Tài liệu kiến trúc

Tài liệu xây dựng chính xác và rõ ràng là một phần thiết yếu nhưng thường là thách thức của bất kỳ dự án thành công nào. Việc huy động một nhóm lớn ở các giai đoạn sau của dự án có thể tốn kém và mất thời gian và thường làm xao nhãng việc thực hành khỏi trọng tâm thiết kế cốt lõi của họ. Atlas làm cho quá trình này bớt gánh nặng bằng cách cung cấp một đội ngũ chuyên gia tài liệu linh hoạt, những người có thể dịch một cách hiệu quả ý định thiết kế ban đầu thành các bản vẽ chất lượng.

Sử dụng tất cả nền tảng phần mềm chính nào và áp dụng các giao thức nội bộ của chính kiến trúc sư, chúng tôi tạo thành một phần mở rộng liền mạch cho nhóm dự án. Với yêu cầu quản lý tối thiểu, khách hàng của chúng tôi duy trì toàn quyền kiểm soát quá trình giao hàng đồng thời tận hưởng lợi ích của việc giảm thiểu rủi ro, tăng lợi nhuận và nâng cao năng lực và chất lượng.