Scan to BIM - As Built Support

Atlas tự hào có thể cung cấp cho khách hàng của chúng tôi giảm rủi ro dự án và tăng năng suất bằng cách cung cấp nguồn tài nguyên linh hoạt, có thể mở rộng và có kỹ năng.

Chúng tôi hiện đang tuyển dụng hơn 300 Kiến trúc sư và Kỹ sư tại văn phòng Sài Gòn của chúng tôi. Chúng tôi có kinh nghiệm và đào tạo, con người, cơ sở vật chất và các chương trình để xây dựng tổ chức khi nhu cầu về các dịch vụ của chúng tôi ngày càng tăng.

Cần phải nhấn mạnh rằng chúng tôi rất linh hoạt và các quy trình làm việc dựa trên QMS của chúng tôi có thể dễ dàng điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng của chúng tôi.