Sam Houston

Sam Houston gia nhập Atlas vào năm 2015 với tư cách là cố vấn cho Hội đồng quản trị và trở thành Giám đốc điều hành vào năm 2019. Sau 20 năm đảm nhiệm các vị trí tài chính cấp cao trong Tập đoàn Jardine Matheson, nơi ông chịu trách nhiệm quản lý tài chính và hoạt động của các doanh nghiệp ở Châu Á, Châu Âu và Hoa Kỳ.