Kỹ thuật kết cấu

Thường phải đối mặt với thách thức cung cấp các dịch vụ hiệu suất cao nhanh hơn và hiệu quả hơn về chi phí, kỹ thuật kết cấu đòi hỏi phương pháp tiếp cận một nhóm được quản lý tốt để phát triển các giải pháp thông minh hơn cho khách hàng. Atlas cung cấp các dịch vụ phân tích, thiết kế và lập mô hình kết cấu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế cho các kỹ sư trên toàn thế giới. Kinh nghiệm dày dặn của chúng tôi trải dài trên tất cả các hệ thống kết cấu và vật liệu chính.

Đã hợp tác với một số nhà tư vấn và nhà thầu hàng đầu thế giới trong hơn 2000 dự án, chúng tôi giúp khách hàng của mình cải thiện chất lượng tài liệu, cung cấp các dự án lớn hơn, phức tạp hơn và trở nên cạnh tranh hơn.