Khoa Tran Kim - Dr.Eng

Tiến sĩ Khoa có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kết cấu và quản lý dự án các dự án cơ sở hạ tầng cũng như các dự án công nghiệp, dân cư và thương mại. Khoa sẽ chịu trách nhiệm chung cho tất cả các hoạt động kỹ thuật và sẽ dẫn dắt sự phát triển của Atlas Engineering khi chúng tôi tìm kiếm cơ hội từ việc chi tiêu cho cơ sở hạ tầng khổng lồ đang được tiến hành và lên kế hoạch tại các thị trường chính của chúng tôi là Anh, Úc, Châu Á, Trung Đông và Bắc Mỹ.