Juan Carlos Velasco

Juan Carlos gia nhập Atlas vào năm 2021. Anh ấy là Chuyên gia khảo sát có năng lực của RICS với kiến ​​thức chuyên môn về Quản lý dự án, Khảo sát số lượng, tập trung vào quản lý Hợp đồng & Yêu cầu với 30 năm kinh nghiệm chuyên môn. Theo dõi hồ sơ với khách hàng và các dự án trải dài trên nhiều lĩnh vực thị trường xây dựng trên khắp Châu Âu và Châu Á trong các vai trò Quản lý Dự án, Tư vấn Chi phí và Tư vấn Hợp đồng cho Nhà phát triển và Nhà thầu.