Joe Woolf

Joe thành lập Atlas vào năm 1998 sau 25 năm làm việc trong ngành xây dựng và dầu mỏ. Cam kết của ông đối với việc chỉ cung cấp các dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, việc áp dụng sớm các công nghệ mới và liên tục đào tạo nhân viên để tối đa hóa lợi ích phát sinh từ các công nghệ đó đã đưa Atlas trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực của mình - một vòng tròn đạo đức tạo nên công ty bền vững, thành công và thú vị. Năm 2019, sau 21 năm làm Giám đốc điều hành, Joe chuyển sang vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị.