Giáo dục

Atlas có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục và trong 20 năm qua, chúng tôi đã thực hiện hàng trăm dự án giáo dục trải dài trên toàn bộ phạm vi học tập, từ tân trang trường tiểu học đến xây mới trường đại học quy mô lớn. Trong số các dự án này, gần 20% là các trường đại học trong khi phần còn lại là các trường tiểu học và trung học, chủ yếu là từ các dự án Xây dựng Trường học cho Tương lai (BSF) ở Anh. Chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng của mình trên một loạt các tổ chức để ghi lại các trung tâm xuất sắc không chỉ giúp người học phát huy hết tiềm năng của họ mà còn giúp thay đổi cộng đồng. Với danh mục ngày càng tăng của các dự án đã hoàn thành thành công, chúng tôi có kinh nghiệm và năng lực để tìm ra giải pháp giao hàng phù hợp với bạn.

Số nổi bật

Quốc gia / Thành phố
+
Dự án