Giải trí, Thể thao & Văn hóa

Giải trí, Thể thao & Văn hóa


Thêm điểm nhấn độc đáo cho các biểu tượng công khai

Công việc Giải trí, Thể thao & Văn hóa của chúng tôi được công nhận rộng rãi như một nhà thiết kế quốc tế hàng đầu với hàng trăm dự án quốc tế.

Chúng tôi cam kết thiết kế để nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị và tạo ra những địa điểm đặc biệt, đáng nhớ và thành công như biểu tượng của niềm tự hào dân tộc hoặc quốc gia, như những nơi mọi người đến với nhau và là những nơi mà thành công dựa trên những thứ vô hình như 'bầu không khí', thiết kế thông minh và sự hiểu biết sâu sắc là rất quan trọng.

Số nổi bật

Quốc gia / Thành phố
+
Dự án