THẾ GIỚI THÔNG MINH

Atlas đã thực hiện các dự án phức tạp ở mọi lục địa và có các đại diện trên khắp thế giới

image network
USA & Canada
Louis Fortin
Business Development Manager - Canada & N-America
louis.fortin@atlasindustries.com
+1 418 569 3345
United Kingdom
Rob Kirk
UK Director - Glasgow
rob.kirk@atlasindustries.com
+44 754 880 5295
Liam Thomson
Business Development Manager - London
liam.thomson@atlasindustries.com
+44 7895 108337
Middle East
Steven Halliwell
Group Business Development Director
steven.halliwell@atlasindustries.com
+61 (0) 481 278244 / +84 (0) 903 589957
Hong Kong
Thomas Tang
Advisor - Hong Kong
thomas.tang@atlasindustries.com
+852 9160 7592
Keith Fletcher
Advisor - Hong Kong
keith.fletcher@atlasindustries.com
+852 9133 3529
Hồ Chí Minh
Steven Halliwell
Group Business Development Director
steven.halliwell@atlasindustries.com
+61 (0) 481 278244 / +84 (0) 903 589957
Singapore
Steven Halliwell
Group Business Development Director
steven.halliwell@atlasindustries.com
+61 (0) 481 278244 / +84 (0) 903 589957
Perth
Steven Halliwell
Group Business Development Director & Australia Director
steven.halliwell@atlasindustries.com
+61 (0) 481 278244 /+84 (0) 903 589957
Nigel Ford
Australia Director
nigel.ford@atlasindustries.com
+61 40 740 2061 / +61 8 929 32220
Greg Wimsett
Australia Delivery Manager
greg.wimsett@atlasindustries.com
+61 (0) 431925020
Melbourne
Steven Halliwell
Group Business Development Director & Australia Director
steven.halliwell@atlasindustries.com
+84 903 589 957 / +61 481 278 244
Nigel Ford
Australia Director
nigel.ford@atlasindustries.com
+61 40 740 2061 / +61 8 929 32220
Greg Wimsett
Australia Delivery Manager
greg.wimsett@atlasindustries.com
+61 (0) 431925020
Sydney
Steven Halliwell
Group Business Development Director & Australia Director
steven.halliwell@atlasindustries.com
+84 903 589 957 / +61 481 278 244
Nigel Ford
Australia Director
nigel.ford@atlasindustries.com
+61 40 740 2061 / +61 8 929 32220
Greg Wimsett
Australia Delivery Manager
greg.wimsett@atlasindustries.com
+61 (0) 431925020
New Zealand
Neil Barr
New Zealand Business Director
neil.barr@atlasindustries.com
+64 (0)21 943185
Tommy Shinn
Advisor - New Zealand
tommy.shinn@atlasindustries.com
+64 (0) 22 685 8288

USA & Canada

United Kingdom

Middle East

Hong Kong

Hồ Chí Minh

Singapore

Perth

Melbourne

Sydney

New Zealand