Công trình dân dụng

Atlas cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch và kỹ thuật hiệu quả, tiết kiệm chi phí để phát triển các trang web đáp ứng các mục tiêu cụ thể về chức năng, thẩm mỹ và môi trường của khách hàng của chúng tôi. Các kỹ sư dân dụng / công trường giàu kinh nghiệm của chúng tôi làm việc chặt chẽ với các kiến trúc sư cảnh quan, kỹ sư địa kỹ thuật và môi trường, nhà khoa học môi trường, kỹ sư giao thông và nhà khảo sát để đáp ứng nhu cầu của chủ sở hữu, kiến trúc sư, nhà thầu và các cơ quan tổ chức.
Trong hơn 20 năm, chuyên môn của Atlas về kỹ thuật dân dụng đã cải thiện và biến đổi cộng đồng của chúng tôi, Chúng tôi mang đến sự xuất sắc về kỹ thuật từ thiết kế đến hoàn thiện, cho các công trình nhỏ đến các dự án cơ sở hạ tầng kỹ thuật dân dụng phức tạp. Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp của chúng tôi đam mê công việc của họ và đã tạo dựng được danh tiếng về việc gia tăng giá trị và hợp tác với khách hàng của chúng tôi để tìm ra các giải pháp sáng tạo và kinh tế cho những thách thức kỹ thuật