Công nghiệp

Những người có kinh nghiệm của chúng tôi làm việc như một phần mở rộng của nhóm của bạn để tăng chất lượng, đáp ứng thời hạn và tạo ra hiệu quả, tại Atlas, chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết kế cho các loại hình Công nghiệp khác nhau:

Nhà xưởng
Ga tàu
Nhà kho
Khu công nghiệp & khoa học
Trung tâm hậu cần
Nhà máy lọc dầu khí
Nhà chứa máy bay
Cơ sở Biomas
Mỏ quặng sắt
Dược phẩm
Trung tâm dữ liệu
Trung tâm nghiên cứu

Số nổi bật

Quốc gia / Thành phố
+
Dự án